Phone: (66)2-848-4505-8 
Fax : (66)2-848-4509 
     
 
Down load BLOWER WHEEL Dimension
PERFORMANCE CURVE
Blower Wheet Ø 7X7 Blower Wheel Ø10 x 8
Blower Wheel Ø 7X9 Blower Wheel Ø10 x 10
Blower Wheel Ø 8X8 Blower Wheel Ø12 x 8
Blower Wheel Ø 8X9 Blower Wheel Ø12 x 10
Blower Wheel Ø 8X10 Blower Wheel Ø12 x 12
Blower Wheel Ø9X7 Blower Wheel Ø 15X12
Blower Wheel Ø 9X9 Blower Wheel Ø15X15
Blower Wheel Ø 9X10  
Down load BLOWER HOUSING Dimension
 
© 2003 A.C.Tech Company Limited.